De eerste periode hadden we een opdracht gekregen om een website te ontwerpen m.b.v. IBM domino designer. Ik had een zeilvereniging gekozen, waarop ik een website over een zeilvereniging moest maken. IBM Domino designer is daarvoor een gunstige programma. De opdracht was als volgt:

  • Een inlogvorm maken
  • views & knoppen maken
  • Layout maken
  • enz.

Ik heb eerlijk gezegd niet veel kunnen doen, daardoor heb ik ook een lage cijfer gekregen.