Rasberry Pi

In het begin van de vierde periode moesten we teams van twee maken, waarbij ik en Ahmet Mete een team hebben gevormd. We kregen een doos met nummer: 31 en een SD kaart. Op de SD kaart moesten we een bestand downloaden en het in onze Raspberry Pi zetten. (= De Raspberry Pi is een kleine en betaalbare computer die je kunt gebruiken om te leren programmeren via leuke, praktische projecten). we kregen ook een doos met kabels en die moesten weaansluiten aan de computer en Raspberry Pi.

 In de eerste lessen hebben we geleerd om een Rasberry Pi te openen met heel wat kabels en een scherm. Vervolgens hebben we de programma van Rasberry Pi zelf geïnstalleerd om te beginnen met onze opdracht. We hebben daarnaast ook geleerd hoe we de hostnaam kunnen veranderen en hoe je je RPI (Raspberry Pi) via een andere computer kan bedienen. Erna begonnen we kennis te maken met python. Dat houd in dat we de basics gingen leren en doornemen zodat we weten hoe we met python omgaan.

 Nadat kregen we de praktische opdrachten zoals: Een lamp te laten knipperen. Bij de eerste praktische opdracht moesten we onze eerste GPIO opstelling maken. Hieronder kunt u aan de hand van de afbeelding zien wat dat inhoudt

Na de GPIO instelling hebben we ook geleerd hoe we de lampjes konden aandoen en uitdoen met behulp van Python(een programma waarmee je allerlei soorten commando’s kunt geven om items te besturen en een functie geven.)En met behulp van de video’s van meneer Melchior hadden we geen individuele uitleg nodig, De video’s en opdrachten waren duidelijk genoeg. Een voorbeeld van een van z’n video’s met een bepaalde opdracht --> https://youtu.be/9YzYWq5BgQs

Op het laatst kregen we een nog grotere en ingewikkeldere opstelling  maken.

Met deze opstelling kregen we verschillende opdrachten. De basic opdracht in het begin was het mogelijk maken om het licht aan te doen om door alleen een code in python in te voeren en dan met maar een druk op de knop de licht aan te doen, wat goed lukte!

https://goo.gl/XFdFzc  <-- kijk dit. klik hier!

De lessen waren heel interessant. Ik heb veel kennis gekregen van computers terwijl ik eigenlijk bijna niks wist te doen. Er waren natuurlijk ook minpunten, soms vond ik het ingewikkeld en er zijn veel fouten opgelopen in deze praktische opdrachten. Dus de fouten horen er ook bij, verder ging het allemaal goed.

Muhammet Ali Atmaca.

 

from gpiozero import Button, LED

knop= Button(21)

led= LED(25)


while True:

      knop.wait_for_press()

      led.on()                                                                   LED gaat aan als je op de knop drukt

      knop.wait_for_release()

      led.off()


while True:

      led.on()

      knop,wait_for_press()                                              LED staat aan tot je op de knop drukt

      led.off()

      knop.wait_for_release()


while True:

      led.blink()

      knop.wait_for_press()                                            LED knippert tot je op de knop drukt

      led.off()

      knop.wait_for_release()


  de snelheid waarmee de lampjes knipperen kan je aanpassen door achter "led.blink" 2 getallen te plaatsen. die getallen geven aan hoelang het lampje aan moet blijven en hoelang het dedooft moet blijven.

bijvoorbeeld:

led.blink(2,2) 2 seconden aan, 2 seconden uit.

led.blink(0,5.0,5) halve seconde aan, halve seconde uit.

stoplicht zonder zoemer

from gpiozero import Button, TrafficLights

knop= Button(21)

lights= TrafficLights(25, 8, 7)

while True:

      Button.wait_for_press()

      lights.on()

      Button.wait_for_release()

      lights.off() 

stoplicht met zoemer

from gpiozero import Button, TrafficLights, Buzzer

knop= Button(21)

lights= TrafficLights(25, 8, 7)

zoemer= Buzzer(15)

while True:

      lights.on(0)

      zoemer.off()

      knop.wait_for_press()

      lights.off()

      zoemer.on()

      knop.wait_for_release()

from gpiozero import Motionsensor, LED, Buzzer

import time

Passieve sensor=Motionsensor

led= LED(25)

zoemer= Buzzer(21)

print ("PIR instellen")

Pir.wait_for_no_motion()

print ("PIR module testen(CTRL-C om te stoppen)")

# variabelen om de huidige en laatste status op te slaan

huidige_status = False

vorige_status = Fasle

try: 

      # een loop todat de gebruiker op CTRL-C drukt

      while True:

            # de PIR status lezen

            huidige_status = Pir.motion_detected

           # als de pir een verandering ziet

           if huidige_status == True and vorige_status == False

                print ("       Beweging waargenomen!")

                lampjes en zoemer drie keer laten afgaan

                for X in range (0, 3):

                     zoemer.on()

                     time.sleep(0.2)

                     rood.off()

                     groen.on()

                     time.sleep(0.2)

                     groen.off()

                     zoemer.off()

                     time.sleep(0.2)

                     # record vorige_status

                     previousstate = True

           

           # als de PIR geen verandering ziet

           elif huidige_status == False and vorige_status == True

                print ("      geen beweging")

                vorige_status = False

           # wacht 10 milliseconden

           time.sleep(0.01)

      except KeyboardInterrupt

           print ("     gestopt")