from gpiozero import Motionsensor, LED, Buzzer

import time

Passieve sensor=Motionsensor

led= LED(25)

zoemer= Buzzer(21)

print ("PIR instellen")

Pir.wait_for_no_motion()

print ("PIR module testen(CTRL-C om te stoppen)")

# variabelen om de huidige en laatste status op te slaan

huidige_status = False

vorige_status = Fasle

try: 

      # een loop todat de gebruiker op CTRL-C drukt

      while True:

            # de PIR status lezen

            huidige_status = Pir.motion_detected

           # als de pir een verandering ziet

           if huidige_status == True and vorige_status == False

                print ("       Beweging waargenomen!")

                lampjes en zoemer drie keer laten afgaan

                for X in range (0, 3):

                     zoemer.on()

                     time.sleep(0.2)

                     rood.off()

                     groen.on()

                     time.sleep(0.2)

                     groen.off()

                     zoemer.off()

                     time.sleep(0.2)

                     # record vorige_status

                     previousstate = True

           

           # als de PIR geen verandering ziet

           elif huidige_status == False and vorige_status == True

                print ("      geen beweging")

                vorige_status = False

           # wacht 10 milliseconden

           time.sleep(0.01)

      except KeyboardInterrupt

           print ("     gestopt")