from gpiozero import Button, LED

knop= Button(21)

led= LED(25)


while True:

      knop.wait_for_press()

      led.on()                                                                   LED gaat aan als je op de knop drukt

      knop.wait_for_release()

      led.off()


while True:

      led.on()

      knop,wait_for_press()                                              LED staat aan tot je op de knop drukt

      led.off()

      knop.wait_for_release()


while True:

      led.blink()

      knop.wait_for_press()                                            LED knippert tot je op de knop drukt

      led.off()

      knop.wait_for_release()


  de snelheid waarmee de lampjes knipperen kan je aanpassen door achter "led.blink" 2 getallen te plaatsen. die getallen geven aan hoelang het lampje aan moet blijven en hoelang het dedooft moet blijven.

bijvoorbeeld:

led.blink(2,2) 2 seconden aan, 2 seconden uit.

led.blink(0,5.0,5) halve seconde aan, halve seconde uit.