Esma
4HCM
Informatica

Verslag Informatica Esma Hajranovic 4HCM Avicenna College

Voor het vak Informatica moesten wij een opdracht maken. Mijn opdracht was om een website van een vliegbureau te maken. Die website gaan we maken op de app 'domino designer':

In dit verslag zal ik laten zien wat we allemaal hebben gedaan.

1.Startinformatie/ formulier maken

Allereerst moet je natuurlijk de startinformatie van de passagiers verzamelen zoals de naam, achternaam, leeftijd etc. Je moet dus een formulier maken die alle passagiers kunnen invullen. De formulier moet aan een paar dingen voldoen; alle passagiers moeten de formulier on-ingevuld ontvangen, nadat de passagiers hun startinformatie in de formulier hebben ingevuld moet die formulier opgeslagen kunnen worden.

 

2.Een view maken

 Nadat je de startinformatie hebt verzameld, moet je die informatie netjes 'tentoonstellen'(=view). Je gaat een view maken. In principe is een view maken gewoon de verzamelde informatie netjes ordenen zoals bijvoorbeeld de namen op alfabetische volgorde zetten. Je gaat dus de informatie ordenen op verschillende manieren, een paar voorbeelden: alfabetische volgorde, van jong naar oud (leeftijd), man of vrouw etc.

 

3.Domino-knopen maken

Vervolgens ga je 'domino-knoppen' maken. Als je van een passagier zijn startinformatie (formulier) wilt hebben moeten er natuurlijk meer dan 1 passagier z'n informatie kunnen invoeren, dat doe je met behulp van de domino-knoppen. Domino-knoppen zorgen er dus eigenlijk voor dat nieuwe passagiers die zich willen aan melden een nieuw, leeg formulier ontvangen en kunnen invullen. Verder moet je de formulier kunnen opslaan. Hier een voorbeeld:

 

 

4.Frameset maken

Als laatst ga je een frameset maken. Een frameset is kort gezegd het samenstellen van alles wat je tot nu toe hebt gedaan tot een mooi programma. Je frameset moet een paar dingen hebben/kunnen; de naam van je 'bedrijf' moet duidelijk zijn, klanten moeten de formulier gemakkelijk kunnen vinden en invullen, personen die zich willen aanmelden als nieuwe medewerker moeten ook een formulier tot beschikking hebben. Verder is het natuurlijk fijn als je programma er netjes en verzorgd uitziet met bijvoorbeeld een leuke achtergrond foto en mooie letter types.

 

Slot woord

Ik kon helaas niet meer dan 2 foto's toevoegen. Ik heb mijn verslag zo simpel mogelijk proberen te maken zodat meer mensen kunnen begrijpen wat we nou eigenlijk hebben gedaan tijdens de informatica lessen.